ERHAN AHMET INCI LISESI RESMI WEB SITESI, ERHAN AHMET INCI HIGH SCHOOL OFFICIAL WEB SITE
 
AnasayfaPortalli-yayınGaleriAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: OSMANLI TARİHİNDE İLKLER   Çarş. Ara. 19, 2007 10:04 pm

Osmanlı tarihinde İlk Muharebe(1285)

Osmanlı tarihindeki ilk askeri hareket sayılan bu muharebe ilk bahara tesadüf ettiği rivayet edilir. Osman Beyin İnegöl Tekfuru “Nikola” nın üzerine yürümesi üzerine Ermeni-Beli’de Tekfur tarafından bir pusu kurulduğunu bir casustan öğrenen Osman Gazi büyük bir felaketten kurtulmuştur. Neticesiz kalan bu müsademede(çarpışma) Osman Bey’in yeğeni Savcı Bey’in oğlu “Bay-Hoca” nın şehid düşmesi üzerine Osmanlılar geri çekilmişlerdir. Bu ilk askeri hareketteki Osmanlı Cengâverlerinin hep piyade olduğu rivayet edilir. Osmanlı tarihi işte bu küçük müsademe ile başlamış demektir.

Osman Gazi’nin İlk Muvaffakiyeti (1285)

Osmanlı Tarihinde ilk kale fethi de sayılan bu muvaffakiyet Kulaca-Hisar’ın fethidir. Bu fetih sonrasında Osmanlı razisi İznik Gölü istikametinde şimale doğru genişlemeye başlamıştır.

Osmanlılara Karşı İlk İttifak (1286)

Kulaca-Hisar’ın fethi üzerine telaşa düşen İnegöl ve Karacahisar tekfurlarının Osman Gazi’ye karşı ittifak ettikleri ve işte bunun üzerine iki tarafın İkizce, Ekizce, Eğirice yada Ekinci denilen yerde karşılaştıkları rivayet edilir.

Osman Gazi’nin İlk Büyük Muvaffakiyeti (1292)

Eskişehir civarında ve Porsuk çayı üzerinde bulunan Karaca hisar’ın uzun bir muhasaradan sonra fethedilmiştir. Burada ilk defa olarak Osmanlılar tarafından bir kilisenin câmiye tahvil(dönüştürmek-değiştirmek) edildiği, ilk hutbenin okunduğu ve ilk defa “Kadı” ve “Subaşı” tayin edildiği rivayet edilir ve ilk Kadı ve Hatib olarak da “Dursun fakîh” den bahsedilir.

Osmanlı tarihinde İlk Aile Cinayeti (1306)

Osman Bey’in Köprühisar üzerine bir sefer açmak için topladığı harp meclisinde doksan yaşındaki ihtiyar amcası Dündar Bey’in bu sefere muhalefet etmesi üzerine yeğeninin kendi eliyle bir ok atarak bu doksanlık ihtiyarı idam ettiği rivayet edilir. Bu rivayet doğru olduğu takdirde Osmanlı hanedanında aile cinayetleri Osman gazi devrinde başlamış sayılabilir.

Osmanlılarla Yabancılar Arasında İlk Askeri Antlaşma (1306)

Dinboz Zaferi üzerine Kete Yekfuru herp meydanından kaçıp Ulubad’a iltica ettiği için onu takip eden takipçilere karşı müdafaa edemeyeceğini anlayan Ulubad Tekfuru; şehrin önündeki köprüden Osman Oğulları geçmemek şartıyla kalesini teslim ettiği bu antlaşma işte Osmanlı tarihindeki ilk askeri mukavele sayılır.

Osmanlı tarihinde İlk Fethedilen ada (1308)

Marmara denizindeki “Bes bycos” veya “Kalolimni” adası ümeradan Aygud-Alp oğlu Kara-Ali veyahut Ahmet Ağa oğlu Emir-Ali tarafından fethedildiği için fatihinin isminden dolayı “Emir Ali” tesmiye(isimlendirmek) edildiği rivayet edilir: “İmralı” şekli işte bundan muharreftir.(değiştirilmiş) Osmanlıların ilk fethettikleri ada olan “İmralı” nın zabtı Osman Gazi’ye Marmara Denizinde mühim bir üs temin etmiş ve bu suretle Bizans’ın Bursa işle deniz muvasalası(bağlantısı) tehdit edilmeye başlamış demektir. Hatta Osman Bey’in Rodos Adasını da “Saint-Jean” Şövalyelerinden almak için gemilerle asker götürüp kaleyi muhasara ettiği yönünde de bir rivayet vardır.

İlk Beyliğin Zaptı (1317(?);1323)

Akyazı’nın zaptı, o zamana kadar yalnız Bizanslılarla mücadele eden Osman Gazi’nin ilk defa olarak bir Türk Beyliğine tecavüz etmesi demektir. Osmanlıların Orhan Gazi devrinde ise 1336 tarihinde Karesi Beyliğini ilhak etmek suretiyle ilk defa olarak bir Türk ülkesine tecavüz etmiş oldukları hakkında rivayet doğru değildir. Osmanlı istilasına uğramış ilk Türk Beyliği olan Umur han Beyliği’nin payitahtı “Göynük” tür.

ORHAN GAZİ (1281–1360);(1326–1360)

Osmanlı Tarihindeki ilk “Vezir” Tayini:

Osmanlı tarihindeki ananeye göre “Vezir” unvanıyla ilk Baş-vekil sayılan Alaüddin Paşa’nın vezaret tarihi olarak 1328 senesini gösteren bir rivayet vardır. Vezir Ali yahut da Alâüddin Paşa’nın ilk Osmanlı kanunlarını da tedvin ettiği yönünde de bir takım rivayetler olduğu bilinmektedir. Bu kanunların para, kıyafet ve ordu teşkilatı gibi muhtelif meselelere aid olduğu rivayet edilir. Omsalı Tarihinde “Paşa” unvanını da ilk taşıyan şahsiyet olarak ta işte bu Alâüddin sayılır. Babası öldüğü zaman saltanat kendisine teveccüh ettiği halde büyük bir feragat örneği göstererek Orhan Bey lehine hukukundan vazgeçip kardeşine vezir olarak ilk devlet teşkîlatını vücuda getirende odur. Mezarı babası Osman Bey’in türbesindedir. Osman Gazi’nin işte bu Alâüddin Bey’le Orhan Gezi’den başka “Çoban”, “Melik”, Hamid” ve “Pazarlu” isimlerinde dört oğlu daha vardır. Osmanlı Tarihindeki ikinci “Vezir” de Orhan gazi’nin büyük oğlu Şehzade Süleyman Paşadır. Hanedandan olmayan ilk vezir ise Çandarlı Kara Halil Paşa’dır.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: OSMANLI TARİHİNDE İLKLER   Çarş. Ara. 19, 2007 10:07 pm

Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
Hz.Muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması'dır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla patişah ismi Mehmet'tir.
Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat'tır.
İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
İlk Safevi padişahı Şah İsmail'dir.
Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.
Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
Orta Doğu'ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
İlk Türk amiral Çaka Bey'dir.
İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.
İlk İslam devletinin temelleri Mekke'de atılmıştır.
İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı'na almıştır.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler'le yapmıştır.
Atatürk'e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid'tir.
Dört işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur.
Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş'tir.
Parayı ilk kez Lidyalı'lar bulmuştur.
Mısırlı'lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlar'dır.
Miladi takvimi Mısırlı'lar oluşturtu,Romalı'lar geliştirdi.
İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı'lar uygulamıştır.
Ağrı Dağı'nın eski adı Ararat'tır. Yüksekliği ise 5135km'dir.
T.C.'de ilk general Fevzi Çakmak'tır.
Türkler'in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar'dır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.
Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Musevilik'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar'dır.
Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya "Cülüs" denir.
Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman'dır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
Karikatürün doğmasını "Daumier" sağlamıştır.
Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan millet Arnavutlar'dır.
Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
Reform ilk kez Almanya'da,Rönesans ise İtalya'da ortaya çıkmıştır.
İlk posta teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
İlk itfaiye teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
İlk kağıt fabrikası Lale devri'nde Yalova'da açıldı.
Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri'nde gelmiştir.
İlk çiçek aşısı Lale devri'nde yapıldı.
İlk kumaş fabrikası Lale devri'nde İstanbul'da açıldı.
Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk'lerdir.
Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar'dır.
Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler'in anavatanı olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir.
Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp'tır.
Halifelik Osmanlı'ya ilk kez Ridaniye Savaşı'ndan sonra geçmiştir.
İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
İlk medrese,1327'de Orhan Bey zamanında İznik'te açılmıştır.
Türk Edebiyatı'nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları'dır.
İlk bireysel zeka testi 1905'te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan "Babailik"tarikatıdır.
Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı'lar zamanında yapılmıştır.
Türkçe'yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
Mehmet Bey'dir.(13Mayıs1277)
Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah ismi Mehmed'tir.
Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya'ya vermiştir.
Osmanlı Devleti'nin Trakya'da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul'dur.
İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid'tir.
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması'dır.
Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid'dir.
İlk posta teşkilatı İranlı'lar tarafından kurulmuştur.
Tarihte ilk yazıyı Sümer'ler kullanmıştır.
Aşıkzade Tarihi'ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar'da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
Osmanlılar'da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
TBMM'nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği'nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu'dur.
İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
Osmanlı devletini ilk başkenti Bursa,son başkenti ise İstanbul'dur.
Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak'tır.(1808)
Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'nin ilk başarısı Ermeniler'e karşı kazanıldı.
Gümrü Ant. TBMM'nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı'dır.
TBMM'nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya'dır.
İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir.
İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti'dir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: OSMANLI TARİHİNDE İLKLER   Çarş. Ara. 19, 2007 10:08 pm

OSMANLI TARİHİNDE İLKLER
Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası'dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu.
Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.
Osman Bey'in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi'dir (1285).
Osman Bey'in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır.
İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası'dır.
İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.
"Rumeli" adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu'da Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.
"Sikke" adı verilen ilk Osmanlı madeni parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.
İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey'in emriyle kurulmuş olup bu orduya "Yaya" adı verilmiştir.
Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed'in babası İkinci Murad'dır.
Osmanlı padişahlarından İstanbul'u ilk kuşatan 'Yıldırım Bayezid'dir (1391).
Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad'dır (1389). (1. Kosovo Savaşı)
İstanbul'a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed'dir.
Fethin sembolü olan Ayasofya'da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve O'nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır.
Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey'dir.
İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti O'na tahsis edildiği için bu adı almıştır.
Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Mahmud Paşa'dır.
Önceleri Asya ve Avrupa'da toprakları bulunan Osmanlı İmparatorluğu'na ilk defa Afrika'da toprak kazandıran padişah Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim'dir.
İstanbul'da öldürülen ilk padişah, "Genç Osman" adıyla bilinen İkinci Osman'dır.
"Valide Sultan" adıyla anılan ilk padişah anası, İkinci Selim'in hanımı ve Üçüncü Murad'ın anası olan Nur Banu'dur.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
OSMANLI TARİHİNDE İLKLER
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» FEN - ANADOLU - DÜZ LİSE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANLARI 2009-2010
» Topraksız tarım-alıntıdır-

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ERHAN AHMET INCI LISESI :: TARİH DERSİ ÖZEL BÖLÜMÜ :: OSMANLI TARİHİ-
Buraya geçin: